Wszystkie lekcjie zostały przrtłumaczone na kilka języków

Umiejętność korzystania z danych w siedmiu językach! Jest to efekt wspaniałej pracy członków konsorcjum Dalfys, którzy zajmowali się angielską wersją kursu Data Literacy stworzonego przez Dataninja. Każdy partner, z pomocą nauczycieli anglojęzycznych, pracował nad przetłumaczeniem wszystkich czterech modułów składających się z około 150 slajdów. To ogromny wynik, ponieważ oznacza duży krok do przodu w zakresie integracji i dostępności dla naszych grup docelowych. W rzeczywistości wszystkie tłumaczenia będą wykorzystywane przez partnerów do współpracy z nauczycielami nieanglojęzycznymi w ich szkołach i poza nimi. Treści edukacyjne zostały przetłumaczone na: włoski, niemiecki, polski, rumuński, litewski i turecki. Będzie on używany przez partnerów projektu i ich partnerów do rozpowszechniania podstaw znajomości danych nawet po zakończeniu projektu.

Chcesz wiedzieć więcej?