Oto jesteśmy z ramami kompetencji Dalfys

Kierowani przez Bupnet, wszyscy partnerzy pracowali razem, aby zebrać interesujące ich kompetencje w ich kontekście edukacyjnym. Dzięki pomocy Miro Board partnerzy pracowali w tandemie w wirtualnym pokoju na platformie Zoom i zdefiniowali wiedzę, umiejętności i postawy związane z czterema głównymi kompetencjami.

Następnie wszyscy członkowie konsorcjum przejrzeli wszystkie opisane podkompetencje, aby sprawdzić, czy są one jasne dla wszystkich. Na koniec partnerzy podkreślili najważniejsze punkty z ram DigComp w dziedzinie umiejętności korzystania z danych. Poniższa lista jest dość kompletnym podsumowaniem kompetencji podkreślanych przez partnerów: analiza danych, świadomość danych, myślenie analityczne, myślenie krytyczne, storytelling, ocena wiarygodności źródeł danych, interpretacja danych, odkrywanie danych, narzędzia danych, wizualizacja danych, etyka danych, Kompetencje informatyczne. Zaczynając od tych kompetencji, partnerzy będą pracować nad: (1) zdefiniowaniem, z którymi będą pracować; (2) sporządzić listę podkompetencji związanych z wyborami; (3) sporządzić plan jednostki nauczania; (4) tworzyć lekcje dla swoich uczniów; (5) pilotować te lekcje i dzielić się wynikami z innymi członkami konsorcjum.

Chcesz wiedzieć więcej?