Projekt Dalfys startuje!

Wraz ze zdalnym spotkaniem, które odbyło się 11 maja 2021, projekt Dalfys wreszcie się rozpoczął! Finansowany przez program Erasmus+ oraz w konsorcjum 8 partnerów koordynowanych przez włoską szkołę średnią ITET „Girolamo Caruso”, projekt ma na celu rozwój “Kompetencji DAta Literacy dla młodych uczniów w kierunku edukacji STEAM”.

Konsorcjum tworzą 4 szkoły średnie: ITET Girolamo Caruso (koordynator, Włochy), Siauliu Didzdvario Gymnasium (Litwa), Liceul Tehnologic Costache Conachi (Rumunia), TED Bursa College (Turcja). Wraz z akredytowanym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli DC Edukacja (Polska), szkoły zdefiniują wspólny system odniesienia i stworzą kursy oparte na kompetencjach w zakresie umiejętności korzystania z danych (Data Literacy), które będą wprowadzane w ich klasach.

Cały proces edukacyjny będzie nadzorowany przez Instytut Narodowej Rady ds. Badań Naukowych (CNR) z Włoch, który wraz z dwoma MŚP Dataninja (Włochy) i Bupnet (Niemcy) mają silne zaplecze i doświadczenie dzięki poprzednim projektom badawczo-rozwojowym skoncentrowanym na innowacyjnych ścieżkach nauczania umiejętności korzystania z danych.

Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące, a teraz wszyscy partnerzy pracują nad pierwszym zadaniem, skupiającym się na odwzorowaniu istniejących projektów z zakresu umiejętności korzystania z danych (Data Literacy) w ich kontekstach krajowych oraz w innych krajach europejskich. Bądźmy na bieżąco z osiągnięciami projektu za pośrednictwem tej sekcji Aktualności na tej stronie.

Chcesz wiedzieć więcej?