Projekty unijne

 

LOGO UE

Z sukcesem zrealizowaliśmy

18 projektów

ze środków Unii Europejskiej

 

Przeszkoliliśmy już ponad

26 000 uczestników

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Aktualnie realizowane

Nr Projektu: KA226-FB6A75D9

Obszar realizacji: Ponadnarodowy

Termin realizacji: 01.03.2021– 28.02.2023

 

 • Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 TRÓJMIEJSKI

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w zakresie podstaw programowania u 300 nauczycieli(ek) edukacji wczesnoszkolnej oraz 4800 uczniów(ennic) klas 1-3 szkoły podstawowe z Trójmiasta do 31.12.2022.

Planowane efekty: Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez mieszkańców z obszaru Trójmiasta.
Projekt zrealizuje cele poprzez przeprowadzenie warsztatów i konsultacji dla 300 nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne z zakresu programowania dla 4800 uczniów, organizację zajęć poza szkołą np. ”zimowiska”, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt IT oraz materiały dydaktyczne. Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem efektywnych form nauczania i będą zgodne ze standardami wymagań kompetencji cyfrowych, z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania, w tym dedykowania zajęć uczniom w różnym wieku (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oraz prowadzenia zajęć dla uczniów o wysokim początkowym poziomie, a także osób niepełnosprawnych.

Nr Projektu: POPC.03.02.00-00-0040/19
Obszar realizacji: Trójmiasto
Termin realizacji: 01.09.2019– 31.12.2022
Wartość projektu: 2 370 405,97 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 001 522,63 PLN
Wkład Budżetu Państwa: 245 253,34 PLN

Zasady przetwarzania danych osobowych w POPC 2014-2020 (OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU):

Wzór obowiązku informacyjnego.

 • Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług
Projekt „Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług” realizowany jest przez Fundację „DC Edukacja” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska.
Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych 3414 osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia poprzez realizację działań szkoleniowych w woj. pomorskim do 31.01.2023.
W ramach projektu zaplanowano skalowanie „dobrej praktyki” zrealizowanej przez Partnera w ramach projektów RPO WP 2014-2020. Dobra praktyka polega na realizacji programu szkoleniowego dotyczącego bezpieczeństwa korzystania z technologii mobilnych w zastosowaniach edukacyjnych z uwzględnieniem specyfiki dostępu do tych urządzeń dzieci i młodzieży. Udział osób dorosłych (rodziców/opiekunów oraz nauczycieli) w działaniach szkoleniowych pozwoli im na nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z ogólnodostępnych e-usług.
Nr Projektu: POPC.03.01.00-00-0186/19
Obszar realizacji: województwo pomorskie
Termin realizacji: 01.02.2020– 31.01.2023
Wartość projektu: 999 124,41 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 845 558,98 PLN
Wkład Budżetu Państwa: 153 565,43 PLN
 • Każdy może odkryć kodowanie

Nr Projektu: POWR.04.03.00-00-0012/18

Obszar realizacji: ogólnopolski

Termin realizacji: 01.12.2018 – 30.11.2021

2016 - 2018

 • Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość

Nr Projektu: RPPM.03.02.01-22-0150/15

Obszar realizacji: woj. pomorskie

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2018

 • Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe

Nr Projektu: RPPM.03.02.01-22-0149/15

Obszar realizacji: woj. pomorskie

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2018

2009 - 2015

 • PWP Zielona Energia w Szkołach

Nr Projektu: POKL.09.02.00-32-103/12

Obszar realizacji: woj. zachodniopomorskie

Termin realizacji: 01.06.2013 – 31.12.2015

 

 • PWP e-Nauczyciel – Program podnoszenia kompetencji wielkopolskich nauczycieli i nauczycielek

Nr Projektu: POKL.09.04.00-30-126/12

Obszar realizacji: woj. wielkopolskie

Termin realizacji: 01.10.2013 – 30.06.2015

 

 • Odnawialne Źródła Energii – pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Nr Projektu: POKL.09.02.00-30-100/11

Obszar realizacji: woj. wielkopolskie

Termin realizacji: 30.03.2012 – 30.04.2013

 

 • Szkolenia informatyczne dla pracowników z branż: hotelarstwo, turystyka, gastronomia i obsługa imprez masowych z woj. dolnośląskiego

Nr Projektu: POKL.08.01.01-02-286/10

Obszar realizacji: woj. dolnośląskie

Termin realizacji: 01.03.2011 – 31.05.2012

 

 • Trójmiejski Pilotażowy Program Wsparcia Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych

Nr Projektu: POKL.06.01.01-22-116/11

Obszar realizacji: Trójmiasto

Termin realizacji: 01.09.2011 – 28.02.2013

 

 • Akademia e-Obywatela

Nr Projektu: POKL.08.01.01-22-281/09

Obszar realizacji: woj. pomorskie

Termin realizacji: 01.07.2010 – 31.12.2011

 

 • Program rozwoju kompetencji informatycznych mieszkańców woj. pomorskiego

Nr Projektu: POKL.08.01.01-22-282/09

Obszar realizacji: woj. pomorskie

Termin realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2011

 

 • Szkolenia i egzaminy ECDL dla gdańskich nauczycielek i nauczycieli

Nr Projektu: POKL.09.04.00-22-020/09

Obszar realizacji: miasto Gdańsk

Termin realizacji: 01.09.2010 – 30.11.2011

 

 • Autoryzowane szkolenia Microsoft i autorskie szkolenia CISCO dla pomorskich przedsiębiorców i ich pracowników

Nr Projektu: POKL.08.01.01-22-051/09

Obszar realizacji: woj. pomorskie

Termin realizacji: 01.01.2010 – 30.04.2011

 

 • Zdobądź certyfikat Microsoft – szkolenia dla specjalistów IT z woj. dolnośląskiego

Nr Projektu: POKL.08.01.01-02-002/09

Obszar realizacji: woj. dolnośląskie

Termin realizacji: 02.11.2009 – 28.02.2011

 

 • Kreuj swoją przyszłość – weź udział w szkoleniu i zdobądź międzynarodowy certyfikat ECDL

Nr Projektu: POKL.09.02.00-22-032/08

Obszar realizacji: woj. pomorskie

Termin realizacji: 01.02.2009 – 31.12.2010

 

 • Program rozwoju kompetencji informatycznych osób niepełnosprawnych z Gdańska

Nr Projektu: POKL.07.02.01-22-123/09

Obszar realizacji: miasto Gdańsk

Termin realizacji: 01.12.2009 – 31.08.2010

 

 • Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT

Nr Projektu: POKL.09.02.00-22-024/08

Obszar realizacji: woj. pomorskie

Termin realizacji: 01.02.2009 – 31.12.2009

2006 - 2007

 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa systemów IT – edycja druga

Nr Umowy: SPORZL-2.3a-3-22-047/0014

Obszar realizacji: ogólnopolski

Termin realizacji: 29.12.2006 – 31.12.2007

 

 • Zaawansowane szkolenia w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT

Nr Umowy: SPORZL-2.3a-2-22-041/0093

Obszar realizacji: ogólnopolski

Termin realizacji: 03.07.2006 – 30.04.2007

 

 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa systemów IT

Nr Umowy: SPORZL/2.3a-2-22-034/0058

Obszar realizacji: ogólnopolski

Termin realizacji:01.03.2006 – 31.08.2006

Masz pytania?